Import procedure

Der gælder særlige procedure for registrering af Campbells og vinterhvid dværghamster, hvor forældrene ikke i forvejen er registreret i foreningen, som fx. ved køb fra udenlandske opdrættere. De særlige vilkår skyldes risikoen for hybrider og er derfor ikke gældende for de øvrige arter, der frit kan registreres.

Importansøgninger er forbundet med et importgebyr bestående af 25 kr. per ansøgning, som skal indbetales til foreningens konto hos Jyske Bank (Reg. nr.: 7851 - Konto nr.: 1198232) eller via MobilePay (11392) før ansøgningen behandles. Gebyret dækker over behandling af ansøgningen samt registrering af evt. godkendte dyr.

Krav til importansøgninger:

  1. Angiv navn, fødselsdato, art, køn, variant og genetik for de ansøgte dyr.
  2. Min. 5 generationer skal være dokumenteret (inkl. opdrætter, land, klub for hvert dyr)
    • Ophavet skal være dokumenteret i én samlet og overskuelig oversigt, gerne i stambogsform.
    • Optræder der allerede godkendte dyr indenfor de 5 generationer er det nok at dokumenterer ophavet tilbage til disse dyr (angiv da deres DHF stambogsnumre).
  3. Beskriv den valgte opdrætter og motivation til import her fra.

Ansøgningen skal fremstå klar og utvetydig, således at den er klar til at blive behandlet ved modtagelse.
Fremsend ansøgningen på mail til stambogskontoret: stambog@hamsterforeningen.dk

Den vejledende ventetid på importansøgninger er op til 4-8 uger, men der kan være situationer hvor dette ikke altid kan overholdes, som fx i tilfælde af ekstraordinær travlhed, sygdom, højtider mv.

Regler for import:

  1. Udstedte stamtavler samt afkom fra disse, kan til enhver tid ophæves såfremt nye oplysninger kommer frem.
  2. Ophæves en udstedt stamtavle skal alt avl ophører jvf. regelsæt for opdræt § 3.