Referater

Hvert år i april/maj måned afholdes der ordinær generalforsamling, hvor der behandles alle indkomne for- slag samt vedtægtsændringer. Ligeledes vælges der hvert år medlemmer til bestyrelsen, og foreningens regnskab fremlægges for medlemmerne.

Kun medlemmer af foreningen har adgang til generalforsamlingerne, og alle medlemmer over 18 år har stemmeret og kan opstille til personvalg.