Stambogskontoret

En stamtavle er et vigtigt redskab for dem, der har opdræt eller planlægger kuld.

Medlemmer af foreningen kan få udarbejdet stambøger på deres hamstere, såfremt de ikke er hybrider.

Registrering af kuld eller enkel hamster:
Alle hamstere uanset ophav kan få udstedt en stamtavle fra Dansk Hamster Forening. Undtagelsen til dette er Campbells og vinterhvid dværghamster, hvor der skal forelægge tilstrækkeligt dokumentation for deres ophav (læs mere under "registrering af importdyr"). Ved registrering af hamstere med ukendt eller ikke dokumenterbar baggrund vil forældrene blot stå angivet om "ukendt".

For at ansøge om at få stambogsført sin hamster skal man downloade vores ansøgningsblanket, og indsende den til stambogskontoret på mail til stambog@hamsterforeningen.dk

Registring af importdyr:
Ved import af hamstere fra udenlandske opdrættere kan stamtavlen konverteres til en gyldig stamtavle fra Dansk Hamster Forening, ved at vedhæfte den udenlandske stamtavle i ansøgningen. Importdyr vil få overført alle relevante oplysninger inkl. 3 generationer af baggrunden. Import af Campbells og vinterhvid dværghamster er pga. risikoen for hybrider underlagt en særlig udarbejdet importprocedure der skal følges.

Ansøgningen samt den udenlandske stamtavle skal sendes på mail til stambog@hamsterforeningen.dk

Priser for stamtavler:

Prisen skelner mellem registrerede opdrættere samt menige medlemmer.

OpdrætterMedlem
Enkel:5,00 kr.10,00 kr.
Kuld - Op til 5 unger:15,00 kr.30,00 kr.
Kuld - 6-10 unger:20,00 kr.40,00 kr.
Kuld - Over 10 unger:25,00 kr.50,00 kr.
Ændring (pr. stambogsnr.):5,00 kr.5,00 kr.
Importansøgning:25,00 kr.25,00 kr.

.

Ansøgningen behandles ikke før betalingen for stamtavlerne har fundet sted. Betalingen kan ske ved overførelse til foreningens konto hos Den Jyske Sparekasse (Reg. nr.: 8210 - Konto nr.: 4140151535) eller via MobilePay (11392)

Download ansøgningsblanket

Den vejledende ventetid på stamtavler er cirka 1 måned, men der kan være situationer hvor dette ikke altid kan overholdes, som fx i tilfælde af ekstraordinær travlhed, sygdom, højtider mv.

Læs reglementet for stambogsføring