Ekstraordinær generalforsamling 2021

Tilstede var: Jonas, Cecilie, Claudia, Therese, Patricia, Maria, Camilla, Rikke, Solvej, Heidi, Saga

1. Valg af dirigent og referent
Valg af dirigent: Jonas
Valg af referent: Rikke

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

3. Valg af revisor
Der er ingen kandidatur indsendt til revisor, men Jessie Kristie Willadsen har tilkendegivet at hun gerne vil.
Ingen kandidatur melder sig til mødet, derfor bliver det vedtaget at det bliver Jessie.

4. Eventuelt
Der er ingen andre bemærkninger.