Ordinær generalforsamling - 2021

Tilstede: Jonas, Therese, Lenette, Sara, Viola, Heidi, Saga, Claudia, Patricia & Catarina.

1. Valg af dirigent og referent
Jonas er dirigent, Catarina er referent.

2. Godkendelse af dagsorden
Generalforsamlingen med dagsorden skal være udsendt min. 1½ måned før mødeafholdelse. Indkaldelsen er udsendt 13. april, så den var ude godt 6 ½ uge før.

3. Formandens beretning
Jonas fortæller om 2020, som pga af Corona, har været et noget anderledes år. Mødeafholdelse, herunder også den ekstraordinær generalforsamling for at vælge midlertidig revisor, med virke frem til i dag, har foregået online. Foreningens ellers så aktive væremåde i forbindelse med arrangementer, har været udfordret og sat på pause. Der foreligger ingen planer om udstillinger pt, men det vil være en opgave for den nye bestyrelse.

Foreningen tæller pt 77 medlemmer og 27 opdrætter. Registrerede dyr i 2020 satte rekord med hele 2266 dyr. Og i indeværende år er der indtil dags dato 771 dyr. Det vidner om opdrættere, der ihærdigt arbejder videre med avlsplaner, og sikre flere skønne hamstere.

Jonas sluttede af med at takke de bestyrelsesmedlemmer, som ikke valgte at genopstille eller fratrådte bestyrelsen i utide. Han ser desuden med glæde frem til samarbejdet i den nye bestyrelse, samt et år som bringer os alle og ikke mindst foreningen lidt mere tilbage til tilstande fra før Corona.

Formandsberetning (28,4 kB)

4. Godkendelse af regnskab
Therese beretter om regnskabsåret 2020, som viser et årsresultat på 17.035,63 kr, det er et år med færre udgifter, da arrangementer som foreningen plejer at afvikle ikke har været muligt grundet corona. Bundlinjen i banken viser 80.337,32 kr.

Midlertidig revisor Jessie Willadsen har godkendt årsregnskabet.

Der er spørgsmål ifht nordiske samarbejde, som var på tale efter Europaschau 2018, mellem de nordiske lande, om det er en post som foreningen bidrager økonomisk til. Der svares, at det gør foreningen ikke.

Regnskab 2020 (67,9 kB)
Revisorgodkendelse (46,2 kB)

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forbliver uændret.

6. Indkomne forslag
1) §3 stk 5. Forhenværende formand og mangeårigt medlem Maria M. Mortensen udnævnes til livsvarigt æresmedlem, for sin store drivkraft i foreningen gennem årene.

2) Der besluttes ændringer i forhold til §13, således at der fremadrettet også vælges en revisorsuppleant.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
Følgende er valgt ind på poster i forbindelse med foreningen:

  • Kasserer (for 2 år) - Rikke Stenild
  • 1-3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) - Patricia Kjær, Lenette Holm & Saga Jouatte
  • 1-2 suppleanter (for 1 år) – Sara Zakariassen
  • Revisor (for 1 år) – Jessie Willadsen
  • Revisorsuppleant (for 1 år) – Therese Sinding

8. Eventuelt
1) Opfordring til at bestyrelsen (nye som gamle) om at skriver lidt om sig selv til HamsterNyt, således at foreningens medlemmer kan lære dem at kende, samt generel appel til synlighed af bestyrelsearbejde for medlemmerne, da dette kan bidrage til fremtid lyst til at hjælpe til bestyrelsen, teams, til udstillinger eller andet.

2) Therese har kasser med bestyrelsesting/pokaler. Det ønskes videregivet til den nye bestyrelse. Enten nogle på Sjælland eller i Jylland, Therese er mobil.