Ordinær generalforsamling 2020

Tilstede var: Claudia Bertheau, Jannie K. Jørgensen, Jonas Læborg, Solvej H. Nielsen, Therese Petersen, Mathilde Hjelmsgaard, Patricia Kjær, Lenette K. Holm, Sara C. E. Zakariassen, Maria M. Mortensen

1. Valg af dirigent og referent
Valg af dirigent: Maria
Valg af referent: Jonas

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

3. Formandens beretning
Formandsberetning (25,7 kB)

4. Godkendelse af regnskab
Therese læser regnskabet op. Der er et flot overskud på 5.331,00 DKK.
Therese forklarer revisors bemærkninger og fremlægger dokumentation for regnskabspraksis, bilag samt kommunikation.

Regnskab godkendt uden bemærkninger af forsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
Jonas Læborg blev valgt som formand.
Cecilie Jensen, Claudia Bertheau samt Solvej H. Nielsen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Lenette K. Holm blev valgt som 1. suppleant og Patricia Kjær blev valgt som 2. suppleant.
Emilie Rasmussen blev valgt som revisor.

8. Eventuelt
Maria minder om den gode tone og opfordrer til at se forskellighed positivt.

Lenette spørger til baggrund på udenlandske dyr, Jonas fortæller at det er i pipelinen. Samtidig kommer der en opfordring fra Lenette og Sara til at opdrættere får registreret ændringer til deres dyr, således at data er valid. Jonas fortæller om at bestyrelsen arbejder på at lade rettelser blive gratis, men mod afskaffelse af kuldrabatter, for at få en flad prisstruktur. Dette er forsamlingen positive overfor.