Ordinær generalforsamling - 2017

1. Valg af dirigent: Maria
2. Valg af referent: Annette
3. Dagsorden: Godkendt
4. Formandens beretning: Godkendt
5. Regnskab: Jonas fremlagde regnskabet, et dejligt overskud. Regnskabet blev godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent: Uændret
7. ingen indkomne forslag
8a. Valg af kasserer: Jonas genopstiller og er valgt.
8b. Valg af bestyrelse: Therese, Trine og Michelle er valgt for 2 år .
8c. Valg af suppleanter: Rikke valgt til 1. supplant og Cathrine Kise valgt til 2. supplant.
9. Valg af revisor: Kathe genopstiller og er valgt.