Ekstraordinær generalforsamling - 2014

Referat fra ekstraordinær generalforsamlingen 15. november 2014

Referat fra ekstraordinær generalforsamlingen 15. november 2014

Tilstede: Maria Mosegaard Mortensen, Lars Mosegaard Mortensen, Jannie Jørgensen, Jonas Læborg, Solveig Austeen, Michelle Fischer Hansen, Trine D. Hansen, Mia Kokholm Ulvmose, Kenneth Worm, Stine Klöcker og Anne Brunsholm Rasmussen.

1. Valg af:
Dirigent: Maria Mosegaard Mortensen
Referent: Anne Brunsholm Rasmussen

2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt
Dagsorden godkendt
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamlingen d. 01.10.2014 dvs. mindst 1½ måneds varsel pr. email.

3. Valg af bestyrelse:
Fuldmagter:
Maria Mosegaard Mortensen har modtaget fra: Lise Wedel Juul og Corinne Pedersen.
Trine D. Hansen har modtaget fra: Lykke Omel, Christian Omel, Celina Omel og Carsten Omel.

Valg af kasserer: Jonas Læborg
Valg af bestyrelsesmedlem: Trine D Hansen
Valg af 1. suppleant: Corinne Pedersen
Valg af 2. suppleant: Pia Brix Østergaard

4. Eventuelt:
Intet til eventuelt

Formand Maria Mosegaard Mortensen, takker for god ro og orden.