Ordinær generalforsamling - 2014

Referat fra generalforsamlingen 12. april 2014

Referat fra generalforsamlingen i Dansk Hamster Forening 2014

Ordstyrer; Maria
Referent ; Annette
Der var 17 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen.

Alle godkendte dagsorden og at den var rettidigt indkaldt .

Bestyrelsens beretning: Godkendt.

Formands beretning
Dette år har der desværre været en del udskiftning i bestyrelsen. På trods af dette er der sket en masse ting i året løb. Vi har haft hele 5 udstillinger, 2 på sjælland og 3 i jylland, og slået rekorden flere gange med antal af udstillet hamstere. Vi har også i forbindelse med udstillinger holdt med andre dyre foreninger. Både med Dansk Marsvine Forening, Dansk Marsvine Klub og sammen med Pia Brix der var dommer for ørkenrotter. I år er vi også begyndt at fotografere hamsterne efter de er blevet bedømt. Disse billeder er nogen vi måske senere bruger i foreningsarbejde. Billederne bliver også slået op på facebook så ejerne selv kan få glæde af dem.
Vi har igen i år fået ny server til vores forum og håber på der bliver færre tekniske problemer. I år har vi også afholdt 1 opdrætterkursus, og 2 hamstertræf. Det har været nogle dejlige dage med hamsteren i fokus. Vi har også deltaget i en del pr arrangementer, Vorbasse marked, Ho fåremarked, Dyrenes dag i plantorama, Toftegården dyreskue og flere pr arrangementer. Disse pr arrangementer har også gjort vi er blevet lagt mere mærke til. I plantorama i Viborg kom en fra marsvine klubben og sagde at det var skønt at man hørte mere og mere til os rundt omkring.

Regnskab: godkendt, der er 4350 kr i overskud.

Kontigent : Der blev stillet forslag om ændring til :
Hustand : 200 KR
Enkelt : 150 kr
Ungdom: 100 kr
Dette blev godkendt og træder i kraft dags dato i følge vedtægter.
Aktiviteter; der er pt Genetik dag i maj måned, PR på Hjallerup og Vorbasse marked , hold ellers øje med hjemmesiden og facebookgruppen. Lave et arrangement om hybrider , så interesserede kan få et indblik i hvad det betyder i avlen , når folk køber i butikker og ikke hos opdrættere.
Vedtægtsændringer: Jonas læste bestyrelsens forslag om som var sendt ud, det er ordstillingen i nogle af vedtægterne som bestyrelsen gerne ville have ændret og de blev GODKENDT (se nederst)

Facebookgruppen: Admins skal være i bestyrelsen og de skal være mere aktive. Være bedre til at ”Like” billeder og spørgsmål. Det skal være en hyggelig gruppe og ikke en gruppe , hvor man ”overfalder” nye medlemmer. Husk det skrevne sprog.
DHF gruppen vil der fremover blive slettet ved salg og folk bliver bedt om at sætte det til salg i salgsgruppen. Salgsgruppen ændre navn og der skal i coverbilledet på DHF gruppen skrives at salg forgår i salgsgruppen.

Det skal være en hyggelig gruppe, hvor der skal være plads til alle.

Valg af bestyrelse:
Formand: Maria Mortensen Genvalgt
Medlem ; Annette Gregersen
Medlem; Lise Juul
Medlem : Anne Rasmussen
Medlem: Mia Ulvmose
Suppleanter: Pia B Østergaard og Louise K Larsen
Revisor Kathe Koch
Ikke på valg er Kenneth Worm og Jonas Læborg.
Evt. Vi diskuterede opdrættereglerne , da der lige var lidt tvivl, men vi kom frem til at vi sådan set var enige
Opdrætternavnet tilhører husstanden, hvis der skal gives dipenstion skal det forbi bestyrelsen.
Maria takkede for god ro og orden.
Vi ses til næste arrangement i Dansk Hamsterforening.