Ordinær generalforsamling - 2008

D. 5. april 2008 kl. 10.00 Fredericia.

Tilstede: Pia (Odgaard), Karina (Shannon), Kenneth (kwo), Käthe (sabkoch), Jeanne, Benjamin, Merete (Junge), Anne Mette, Rasmus (Navnene i parentes er dem der bruges på forum).
Fuldmagt fra Ulla (sadako).

1. Valg af dirigent og referent: Pia vælges til dirigent, Jeanne til referent.

2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt: Dagsorden samt mødeindkaldelse godkendt.

3. Bestyrelsens beretning v/ Pia Odgaard:
Stambogskontoret er godt i gang, der er d.d. lavet 104 stamtavler.
Der arbejdes stadig på at få udstillinger i gang. Standarden er under udarbejdelse.
Der har været lidt PR-arbejde - primært er det Käthe, der har stået for det.
Der har været afholdt et enkelt hamstertræf hos Jeanne i maj 2007. Træffet der skulle have været hos Pia i efteråret måtte aflyses p.g.r smitsom kanin-sygdom i udbrud flere steder i landet.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/ Jeanne Nielsen: Regnskabet er opgjort og godkendt.
Ved en fejl kom regnskabet ikke ud sammen med den endelige dagsorden. Jeanne sender den til Kenneth, der sætter det i næste Hamster-nyt.

5. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fortsætter uændret med samme priser.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse:
Formand: Kenneth Worm.
Kasserer: Jeanne Nielsen.
Bestyrelsesmedlem: Pia Odgaard.
Bestyrelsesmedlem: Käthe Koch.
Bestyrelsesmedlem: Stine Fuglevig.
Bestyrelsesmedlem: Merete Simonsen.
Bestyrelsesmedlem: Ulla Bach.
Suppleant: Karina Olsen
Revisor: Ole Nielsen

8. Eventuelt
Politik må ikke diskuteres på forum.

Købs- og salgstråde låses. Interesserede købere og sælgere skal kontakte trådens ejer via pb.
Vedr. salg : hybrider må ikke sælges på forum. Ingen mindstepris på hamstere. Salg af andre dyr og tilbehør er tilladt, der oprettes en under-kategori til dette.

Billed-kategorien deles i underpunkter.

Uofficielle hamstertræf må aftales udenfor forum.

Bestyrelsesmedlemmer SKAL være logget på forum mindst 1 gang om ugen - ellers skal der gives en god begrundelse for hvorfor dette ikke overholdes, og hvor længe en periode der er tale om.

Bestyrelsesmedlemmerne får ansvar for forskellige forum-kategorier :
Hamsterforum information : Kenneth, Jeanne.
Generelle spørgsmål : Merete, Jeanne.
Avl : Pia, Jeanne.
Mutationer og genetik : Pia, Kenneth.
Køb og salg : Käthe, Merete.
Alt muligt andet : Stine, Jeanne.

Mange af de gamle indlæg kan slettes, hvis der er flere tråde med samme spørgsmål og svar. Under billed-kategorien mangler der flere steder billeder - disse tråde slettes også.