Stiftende generalforsamling - 2005

D. 30. april 2005 kl. 13.00. Odense.
Tilstede: Braveheart + nevø, Jane, Manuela, Shammy, Pia, Anna og AJ, afbud fra kwo

1. Valg af ordstyrer og referent: Anna vælges til ordstyrer, AJ til referent.

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3. Hvad vil vi med foreningen? Forventninger til aktiviteter, blad, udstillinger mm.
Brainstorm: Udstillinger - der skal være en fordel ved at være medlem - tilbud på bøger - shop, køb stort ind af f.eks. bure - klubtrøjer, f.eks. til hvis vi skal stå i PR-stand - klistermærker - logo - udbrede kendskab til dyrene og deres pasning - samarbejde med dyrlæge, besvare spørgsmål i medlemsblad - medlemsblad - velkomstpakke eller brev, evt. med medlemskort - med på svenske udstillinger - racestandarder - samarbejde med svenskere og nordmænd - vi skal ikke kun være på nettet - annoncer i aviser - dele brochurer ud på udstillinger for andre dyr, dyrehandlere, butikker m.v. - én skriver pjecen og mailer til os andre, så printer vi selv ud og deler dem ud - deltage på andre udstillinger med PR-stand - et årligt møde med foredrag, generalforsamling m.v. - der går lang til, før vi når til udstillinger.

Vedtaget: Foreningens første skridt bliver pjecen. Bestyrelsen samarbejder om pjecen, der skal indeholde noget om foreningen, pasningsvejledning, facts om dyrene.

Diskussion om registrering (stamtavler). Forslag om en database, hvor man kan søge på et dyrs navn og se stamtavleoplysninger. Registreret opdrætternavn, 1. navn er gratis, vil man skifte skal det koste noget. Registreringen skal holdes så omkostningsfrit som muligt. Man kan selv printe stamtavlen og indsende info til databasen. Dem der ikke er på nettet kan sende pr. brev. Vi kan kigge, hvordan svenskerne gør.

Vedtaget: Bestyrelsen arbejder videre med stamtavleregistrering og nedsætter evt. et udvalg.

4. Fastsættelse af kontingent

Voksen - 100 kr
Børn - 50 kr
Husstand - 150 kr
Der bliver ikke mulighed for passivt medlemskab.

5. Diskussion af forslag til vedtægter.
Vedtaget: Foreningens navn ændres til Dansk Hamster Forening, forkortes til DHF

6. Endelig godkendelse af vedtægter: Vedtaget med de rettelser vi havde.

7. Valg til bestyrelsen

Formand: Pia
Næstformand: Manuela
Referent: AJ
Redaktør: Shammy
Revisor: Rasmus (Anna's bror)
Suppleant: kwo
Kasserer: Anna
Bestyrelsesmedlem: Braveheart
Bestyrelsesmedlem: Jane
8. Blad/nyhedsbrev: E-mail baseret i begyndelsen, skal udkomme 4 gange årligt til at begynde med.

9. Registrering af medlemmer - Navn, adresse, tlf.nr., e-mail-adresse, alder (evt. hvilke hamstere man holder). Send oplysningerne til Anna, kassereren@mac.com.

10. Indkomne forslag: Ingen forslag.

11. Eventuelt - Forårsmøde / sommermøde hvor generalforsamlingen er en del af programmet: Det tager vi op senere.

Formanden indkalder til første bestyrelsesmøde, der vil foregå over nettet.

Herefter nedsatte bestyrelsen følgende udvalg til det videre arbejde:

Stamtavleudvalg: Shammy og Braveheart
PR-udvalg: Pia, Manuela og Anna