Nr. 2 - Juni

Årgang 9 - 2013
Pris: 20.00 DKK
Indholdsfortegnelse:
 • Om forsidebilledet
 • Praktiske oplysninger
 • Kommercielle annoncer
 • Redaktørerne har ordet
 • Formanden har ordet
 • Præsentation af bestyrelsen
 • Nyt fra bestyrelsen
 • Nyt fra kassereren
 • Velkommen til
 • Nyt fra stambogskontoret
 • Månedens billede
 • Referat fra generalforsamlingen
 • Udstillingen i Valby
 • Vild Med Dyr
 • Vorbasse Marked
 • Opdrætterannoncer
 • Turen gik til dyrlægen
 • Kalender
 • Stafetten
 • Bagsiden