Nr. 2 - Juni

Årgang 8 - 2012
Pris: 20.00 DKK
Indholdsfortegnelse:
 • Om forsidebilledet
 • Praktiske oplysninger
 • Redaktørerne har ordet
 • Formanden har ordet
 • Info om HaPV
 • Referat fra generalforsamling, med regnskab
 • Præsentation af bestyrelsen
 • Nyt fra stambogskontoret
 • Nyt fra kassereren
 • Månedens billede
 • Udstillingen i Valby
  • Og så blev der holdt udstilling
  • Besøg på hamsterudstilling
  • Om genetikkurset på udstillingen
  • Udstillingsresultater
 • Invitation til udstilling
 • Invitation til dommerkursus
 • Stafetten
 • Kalender
 • Bagsiden