Nr. 1 - Marts

Årgang 8 - 2012
Pris: 20.00 DKK
Indholdsfortegnelse:
  • Redaktøren har ordet
  • Formanden har ordet
  • Nyt fra bestyrelsen
  • Invitation til udstilling
  • Indkaldelse til generalforsamling
  • Nye guldhamster-mutationer
  • Skoleopgave om hamstere
  • Nyt fra stambogskontoret
  • Stafetten