Nr. 2 - Juli

Årgang 12 - 2016
Pris: 20.00 DKK
Indholdsfortegnelse:
  • Redaktøren har ordet
  • Formandens side
  • Nyt fra dommerstyrelsen
  • Velkommen til..
  • Månedens billede
  • Syrisk guldhamster - af Kenneth Worm
  • Opdrætterannoncer
  • Sæt x i kalenderen
  • Udstilingsresultater
  • Stafetten