Kommende udstillinger

Næste udstilling er endnu ikke planlagt.

Udstillingsregler

Alle er velkomne til foreningens udstillinger, under forudsætning af at de vil bidrage til en hyggelig dag med god stemning. Der forventes almindelig pli og at de deltagende opfører sig med respekt for hinanden, således at alle kan få en god dag.

I visse tilfælde kan bestyrelsen ekskluderer enkelt personer, fra at deltage på udstillingerne.

Generelle regler for udstilling

1. Deltagelse

Alle hamstere, der ikke er hybrider, og som er fyldt 2 måneder og endnu ikke fyldt 2 år kan deltage.
Drægtige hunner eller hunner med unger under 4 uger afvises.

2. Udstillingsklasser

Alle hamstere tilmeldes én klasse ved hver udstilling;
Standard - Alle dyr, der lever op til den beskrevne standard, kan deltage.
Kæledyr - Alle dyr kan deltage.

Hamsterne opdeles ikke aldersmæssigt, men alder og køn tages altid i betragtning under bedømmelse.

Det er udstillerens egen vurdering hvilken klasse hamsteren egner sig til.

3. Indbydelse

Indbydelser til udstilling annonceres på følgende medier:

Sammen med indbydelsen vil følge de aktuelle vejledninger til tilmelding, frister osv.

4. Tilmelding

Tilmelding for medlemmer sker som udgangspunkt via tilmeldingssystemet på medlemsportalen.
For ikke medlemmer kan tilmelding ske via tilmeldingsblanketten (kan findes her) som mailes til bestyrelsehamsterforening@gmail.com

Før tilmeldingen er gyldig skal betalingen være registreret på foreningens konto (8210 4140151535) eller MobilePay (11392), inden for den angivede frist. Frist for tilmelding og betaling følger hinanden.

5. Udstillingsgebyr

For medlemmer er tilmeldingsgebyret 50,- pr. hamster med gyldig stamtavle, og 75,- pr. hamster uden gyldig stamtavle. Medlemmer af følgende foreninger deltager til medlemspris:

  • Svenska Hamsterföreningen
  • Svenska Dvärghamstersällskapet
  • Suomen Hamsteriyhdistys ry
  • Dansk Mus & Gerbil

For ikke-medlemmer er tilmeldingsgebyret 75,- pr. hamster uanset stamtavle.

Ved tilmelding af vinterhvide eller Campbells skal der være dokumentation for afstamningen, såfremt hamsteren ikke er registreret i foreningen. For udstillere fra de førnævnte foreninger er registrering i deres egen forening gældende. Dokumentationen bedes fremsendt til stambogskontoret senest 1 måned før udstillingen, så bestyrelsen har mulighed for at vurderer om hamsteren kan godkendes som artsren.

Prisen gælder uanset hvilken klasse hamsteren udstilles i.

6. Opbevaring af udstillingsdyr

Hamsteren skal befinde sig i en egnet transportkasse af med følgende mindste mål:

  • Dværghamster: 27x17x18 cm (der anbefales 6L Savic Faunabox)
  • Guldhamster: 34x20x22 cm (der anbefales 10L Savic Faunabox)

Maximum mål for alle er: 34x20x22 cm (10L Savic Faunabox)

Kassen skal være af faunabox typen, som fx: Savic Faunabox, ExoTerra Faunarium eller Ferplast Geo.

Øvrigt indhold
Udover hamsteren skal kassen indeholde: bundstrøelse, evt. lidt redemateriale (fx revet toiletpapir - hamstervat er bandlyst), vandholdigt foder (fx agurk) samt lidt foder (foderpiller eller hundekiks). Der må ikke forefindes huse mv. i kasserne, men ét skjul i form af et paprør/toiletrulle er tilladt.

Det anbefales ikke at bruge müsliblandinger under udstilling, da hamsterne ofte fylder deres kindposer med dette, hvilket kan trække ned i bedømmelsen.

Håndtering
Udstillingsdyrene må ikke forlade deres kasser efter de er tjekket ind og indtil præmieoverrækkelsen er afsluttet.

7. Salgsbord

Alle udstillere og medlemmer kan leje et eller flere salgsborde til salgsdyr eller tilbehør.
Hvert salgsbord måler max. 50x50 cm, og koster 25,- som noteres og betales ved tilmelding.

Salg af tilbehør
Der må ikke sælges tilbehør, som er skadeligt for dyrene - fx hamstervat.

Salg af hamstere
Dyrene skal befinde sig i et egnet bur eller kasse, og have fri adgang til foder og vand. Hvis det ikke er muligt er anvende drikkedunk i buret, kan der i stedet gives vandholdigt foder. Alle dyrene skal desuden igennem indtjek, hvor der opkræves et gebyr på 5 kr. pr. hamster. Mindsteprisen for salg af hamstere er 100 kr. pr. hamster, og der må ikke sælges andre dyr end hamstere på udstillingen.

Vi anbefaler at man selv medbringer egnede transportkasser til hamsterne, i tilfælde af at køber ikke selv har medbragt dette.

8. Transitdyr

Transitdyr dækker over dyr som medbringes til udstillingen, uden direkte relation til udstillingen - fx til overdragelse til ny ejer.

Alle transitdyr skal igennem indtjek, og kan afvises på ligefod med de øvrige dyr.

Der opkræves et gebyr på 5 kr. for hvert dyr, som skal betales kontant ved indtjek. Transitdyr skal ikke anmeldes på forhånd.

9. Andre dyr

Andre dyr, heriblandt hunde, er velkomne i det omfang de lejede lokaler tillader det.

Dog forventes det at andre dyr til enhver tid holdes i snor eller i forsvarlige transportkasser under udstillingen. Ingen dyr må nærmer sig de udstillede dyr - herunder også PR dyr - på noget tidspunkt under udstillingen.

10. Indtjek

Alle dyr skal igennem indtjek, hvor udstillingsdyr får katalognr. påført, før de må opholde sig i udstillingslokalerne. Indtjek foretages af personer godkendt af dommerstyrelsen, og assisteres af en dyrlæge.

Udover dyrets tilstand kontrolleres også dyrenes opbevaringsbokse, for om de overholde de fastsatte krav til mål og indhold - se punkt 6.

Afvisning
Dyr med utøj afvises ved indtjek. Har man mere end ét dyr med, og der findes utøj på én af dem, afvises samtlige dyr fra samme udstiller. Ligeledes afvises alle dyr der er kraftigt underernærede eller overvægtige, dyr med sår eller dyr med øvrige sygdomstegn. Ved mistanke om smitsomme sygdomme afvises samtlige dyr fra samme udstiller.

Er udstillingsboksen meget snavset, kan dette også være afvisningsgrund.

11. Præmiering

Diplom
Alle deltagere modtager et diplom for deltagelse på udstillingen.

kæledyr
Alle dyr der opnår en fortrinlig eller god bedømmelse vil blive præmieret med en vimpel, påtrykt den opnåede bedømmelse (gældende fra januar 2016). Der gives desuden et certifikat ved en opnået fortrinlig bedømmelse.

Best In Show
I begge klasser vil der, blandt alle bedømte dyr, der har opnået en fortrinlig bedømmelse, blive kåret op til 5 Best In Show vindere, som tildeles en rosette. Der kåres en BIS for hver 5. tilmeldte hamster, dog højest 5. Hvis der er mindre end 5 tilmeldte dyr i den ene klasse, vil BIS blive kåret på tværs af klasserne.

Standard
Ærespræmie
Alle dyr der opnår en bedømmelse på 91, 92 eller 93 point præmieres en ærespræmie rosette. Der gives desuden et certifikat.

Champion
Alle dyr der opnår en bedømmelse på 94 point eller derover præmieres med en champion pokal, og opnår ret til at få påført champion-titlen på stamtavlen.

Certikater
Hvis en hamster opnår 3 certifikater i samme klasse, vil den blive præmieret med klassens tilhørende champion pokal, og den opnår ret til at få påført den gældende champion-titel på stamtavlen.

Titlerne er som følgende:
Kæledyr: KCH
Standard: CH

Èn hamster kan godt opnå titel i flere klasse, hvis den opfylder kriterierne herfor.

Dommerfavorit
Hver dommer kan uddele én dommerfavorit statuette på hver udstilling.

Statuetten kan uddeles til én af de hamstere, som dommeren selv har bedømt, på tværs af klasserne, uden nærmere fastsatte kriterier. Hamsterens point eller bedømmelse har ikke betydning for om den kan blive dommerfavorit, men hamsteren må dog ikke være diskvalificeret.

Opdrætterfavorit
Alle opdrættere har mulighed for at udpege én opdrætterfavorit til hver udstilling, og bestemmer selv hvilke kriterier denne vil uddele præmien efter.

Opdrætteren skal selv købe eller lave rosetten, og det skal tydeligt fremgå at rosetten er uddelt af opdrætteren. Ved køb af rosetter ved Thehøj Guldtryk eller BR Roset, er det muligt at få påført DHFs logo i emblemet uden merpris, da vores logo allerede findes i deres system.

12. Pointjagt

Alle registrerede hamstere, der deltager på en eller flere udstillinger, optjener automatisk point til årets pointjagt, hvor de hamstere med flest point fordelt på de enkelte klasser kåres. Point tildeles efter klasse.

kæledyr
Hamsteren optjener point efter opnået bedømmelse. Opnåes der fortrinlig optjenes der 75 point, opnåes der god optjenes der 65 point og opnåes der tilstrækkelig optjenes der 55 point. Der tildeles yderligere point for BIS placeringer, startende fra 20 point for BIS-1, 18 point for BIS-2 osv.

Standard
Hamsterens pointbedømmelse tages med til pointjagten, så hvis hamsteren får 90 point, så optjenes der også 90 point til pointjagten osv.

Præmiering
Optjeningen foregår automatisk, og stillingen vil kunne ses i hvert nummer af HamsterNyt.

Vinderne af årets pointjagt kåres til årsudstillingen, og er de hamstere der har opnået flest point inden for deres klasse. Ved pointlighed tages der et gennemsnit af hamsternes point (samlet pointstilling divideret med antal udstillinger). Ved fortsat pointlighed tages øvrige resultater (først evt. favoritter, dernæst fra øvrige klasser) i mente. Der præmieres med en rosette til hver vinder, samt retten til at få titlen som Best of Year registreret på hamsterens stamtavle.

Titlerne er som følgende:
Kæledyr: BoYkd[årstal]-[placering]
Standard: BoY[årstal]-[placering]

Regelsættet er sidst opdateret d. 27. Juli 2023