Ordinær generalforsamling 2019

Til stede var: Jonas, Cecilie, Louise, Linda, Catharina, Poul, Solvej, Maria, Thea, Annette, Line, Victoria, Claudia, Therese, Jannie, Rikke, Lars og Mette.

1. Valg af dirigent og referent
Valg af dirigent – Jonas.
Valg af referent – Mette

2. Godkendelse af dagsorden
Ja, indkaldelsen er udsendt den 17. februar.

3. Formandens beretning
Therese læste årsberetningen op, og takkede for et godt år med mange aktiviteter.

4. Godkendelse af regnskab
Godkendt uden bemærkninger.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

6. Indkomne forslag
Forslag 1, ændringsforslag til vedtægter ift. betroede poster – vedtaget.
Forslag 2, ændringsforslag til vedtægter ift. æresmedlemmer – vedtaget.
Forslag 3, ændringsforslag til vedtægter ift. fuldmagter – vedtaget.
Forslag 4, ændringsforslag til vedtægter ift. stemmeret – vedtaget.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
Jonas Læborg blev valgt som formand for foreningen.
Therese S. Petersen blev valgt som kasserer.
Camilla Nielsen, Maria M. Mortensen, Anna Hengsen og Louise A. Nielsen blev valgt ind som medlemmer af bestyrelsen.
Solvej H. Nielsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen
Linda Petersen blev valgt som revisor.

8. Eventuelt
Det blev besluttet at sende en erkendtlighed til foreningens tidligere revisor for lang og tro tjeneste.