Opdræt

Regelsæt for opdræt

Som opdrætter i Dansk Hamster Forening er man underlagt følgende regelsæt, for at sikre at rammerne omkring opdrættet er i orden. Ethvert brud på regelsættet kan medvirke i fratagelse af opdrætternavnet og/eller være eksklusionsgrund.

Regler for opdræt

 1. Foreningens vedtægter og regler skal alle overholdes.
 2. Karantæner og restriktioner udstukket af foreningen skal overholdes.
 3. Ved avl af Campbells og vinterhvid dværghamstere skal der være dokumentaton for en artsren afstamning.
  Stk. 2. Bevidst avl af hybrider er strengt forbudt og er eksklusionsgrund.
 4. Opdrætter er forpligtet til at følge foreningens minimumspriser.
  Stk. 2. Den gældende minimumspris for unger er 100,-
  Stk. 3. Minimumsprisen gælder ved al annoncering (også udenfor foreningen, f.eks. DBA og G&G).
  Stk. 4. Der kan søges dispensation ved ældre dyr, særlige omstændigheder e.l.
  Stk. 5. Det er ikke tilladt at sælge en hamster uden stamtavle. Dette gælder uanset hamsterens ophav.
 5. Opdrætter er forpligtet til at registrerer alle unger og kuld i foreningens stambogsdatabase.
  Stk. 2. Stamtavlen skal senest være ansøgt når kuldet fylder 2 måneder.
  Stk. 3. Stamtavlen skal ved forespørgsel altid udleveres af opdrætter.
 6. Opdrætter skal optræde som en god repræsentant for foreningen.

Regler for brug af opdrætternavn

 1. Det er kun tilladt at registrere unger, som man selv har opdrættet under éns opdrætternavn.
 2. Et opdrætternavn er tilknyttet husstanden.
  Stk. 2. Personer i samme husstand kan godt have særskilte opdrætternavne.
 3. Opdrætter af et kuld regnes for den husstand hvor kuldet er opvokset.
 4. Kuld kan ikke deles mellem flere opdrættere.