Ansøg om opdrætternavn

Alle medlemmer som opdrætter hamstere kan ansøge om, at blive registreret opdrætter i Dansk Hamster Forening, hvis de kan vedkende sig foreningens vedtægter og regler omkring opdræt. Det er vigtigt at ens ønskede opdrætter navn ikke allerede er i brug eller beskyttet, så kig listerne igennem før ansøgning.

For at ansøge om at blive godkendt som opdrætter,skal du have været medlem af foreningen i 6 måneder, og have udvist almen interesse for foreningen i form af aktivitet på forum, Facebook-gruppen eller ved deltagelse i foreningens arrangementer. Ansøgningen foregår ved at udfylde vores ansøgnings- blanket og indsende den til stambogskontoret på mail til bestyrelsehamsterforening@gmail.com. Forventet behandlingstid er 14 dage.

Nye opdrættere vil blive betinget godkendt under forudsætning af at de indgår i en mentorordning, for at de får kendskab til både de etiske og regelmæssige forventninger i foreningen. Mentorordningen vil strække sig over 12 måneder og denne periode vil være at beregne som en prøveperiode. I løbet af prøveperioden vil opdrættet løbende blive revideret på baggrund af tilbagemeldinger fra mentoren. I prøveperioden kan en godkendelse tilbagetrækkes uden varsel, såfremt der er flertal herfor i bestyrelsen.

Download ansøgningsblanket

Alle opdrættere betaler et årligt gebyr på 100 kr., for at have et aktivt opdrætternavn i foreningen.
Gebyret betales første gang ved godkendelse af opdrætternavnet, før det kan tages i brug. Efterfølgende betales gebyret én gang årligt, med betaling i januar måned. Ved godkendelse efter 30. september dækker første betaling for resten af året samt det efterfølgende år.

Betalingen kan ske ved overførelse til foreningens konto hos Den Jyske Sparekasse (Reg. nr.: 8210 - Konto nr.: 4140151535) eller via MobilePay (11392).

Læs reglementet for opdræt