Andre arter

Udover de fem arter vi holder i fangeskab herhjemme, så findes der en lang række arter som lever både i fangeskab og i naturen i udlandet. Fælles for disse er dog at de ikke er egnet som kæledyr, og ofte er truet og totalfredet i naturen, således at de kræver tilladelse at holde.

Oversigt over arter:

 

Europæisk hamster (Cricetus cricetus)

Kaldes også den sortbugede hamster, da den kan kendes på sin helt sorte mave.

Den er udbredt i store dele af Central- og Østeuropa samt det vestlige Asien, men da den betragtes som et skadedyr har den været meget jagtet, og den er i dag sjælden eller helt udryddet i flere dele af dens tidligere udbredelsesområde. Den er derfor også nu fredet og må ikke længere fanges, dræbes eller holdes i fange- skab, med mindre man har specielle tilladelser.

Den er ikke særlig egnet som kæledyr, af flere grunde. For det første er det den største art af hamster der findes og den kan blive næsten 30 cm lang, altså som et marsvin, og derfor kræver den et meget stort bur. Desuden er den meget aggressiv og svær at håndtere.
 

Andre guldhamstere (Slægten Mesocricetus)

Udover den syriske guldhamster (Mesocricetus auratus) dækker slægten Mesocricetus også over 3 øvrige guldhamstere, hvilket har lagt til grund for forvirringen om guldhamsterens udbredelse, da der tidligere har været forskellige måder at klassificere selvstændige arter på. Alle arterne er opdaget og beskrevet lige omkring år 1900.

Rumænsk hamster (Mesocricetus newtoni)

Arten findes kun i Rumænien og det tilstødende Bulgarien. Den er truet og totalfredet.

Tyrkisk hamster (Mesocricetus brandti)

Arten findes, som navnet antyder, i Tyrkiet, men kan også findes i Israel, Libanon, Syrien, Irak og Iran.

Kaukasisk hamster (Mesocricetus raddei)

Denne art lever i Kaukasus-området, og er opdaget i år 1894.
 

Kinesiske dværghamstere (Slægten Cricetulus)

Denne slægt har tidligere omfattet både slægten Allocricetulus og Tscherskia, men man mener i dag at dette er egne slægter. De kinesiske dværghamstere dækker derfor over 6 kendte arter, hvor af en underart af den ene, den dauriske dværghamster, er udbredt som kæledyr både herhjemme og i udlandet, og kaldes blot kinesisk dværghamster.

Tibetansk dværghamster (Cricetulus alticola)

Arten er fundet i år 1917 og den har kun sin udbredelse i Nepal og tilstødende dele af Indien og Kina.

Daurisk dværghamster (Cricetulus barabensis)

Som nogle af de øvrige arter i Cricetulus slægten, går den dauriske dværghamsters historie langt tilbage. Den blev første gang fundet i år 1773, og siden da har man fundet flere underarter - bl.a. den kinesiske dværghamster (Cricetulus barabensis griseus), som holdes kæledyr både herhjemme og i udlandet.

Arten har sin udbredelse i Sibirien, Mongoliet, Kina og Korea, og beskrives som værende 10-16 cm.

Kam dværghamster (Cricetulus kamensis)

Arten er opdaget i år 1903 og har sin udbredelse i Tibet, Kina.

Langhalet dværghamster (Cricetulus longicaudatus)

Denne art er fundet i år 1867, og har sin udbredelse i Rusland, Kina og Mongoliet. Den beskrives som værende 11-16 cm.

Grå dværghamster (Cricetulus migratorius)

En gammel art som er beskrevet helt tilbage i år 1773, hvilket kan skyldes dens brede udbredelsesområder fra Østeuropa, gennem Asien til Kina. Den er tidligere også fundet i Grækenland, men er muligvis uddød her. Arten beskrives som værende 11-17 cm.

Sokolov's dværghamster (Cricetulus sokolovi)

En nyere art, som første gang er beskrevet i år 1988. Til at starte med mente man at Sokolov's dværg- hamsteren var en underart til den dauriske dværghamster, men på grundlag af yderligere undersøgelser blev arten i 2005 anderkendt som en selvstændig art.

Den har sin udbredelse i Kina og Mongoliet.
 

Andre dværghamstere (Slægten Allocricetulus)

Denne slægt har tidligere været anset som værende en del af Cricetulus slægten (kinesisk dværghamstere), men der er nu uenighed omkring denne opdeling. Den bliver her betragtet som en selvstændig slægt, bestå- ende af to arter, hvilket er den almindelige klassificering i dag.

Mongolsk dværghamster (Allocricetulus curtatus)

Arter kendes fra Asien, hvor den har sin udbredelse i Kina og Mongoliet. Arten er fundet i år 1925, og den beskrives som værende 13-18 cm.

Eversmann's dværghamster (Allocricetulus eversmanni)

Denne art kendes ligeledes fra Asien, hvor den har sin udbredelse i Kazakhstan. Arten er opdaget i år 1859, og beskrives som værende lidt større end den mongolske dværghamster - 15-19 cm.


 

Rottehamster (Tscherskia triton)

På engelsk kaldes arten også for Greater Long-tailed Hamster, på grund af dens størrelse og lange hale.

Også denne art er tidligere blevet set som værende en del af Cricetulus slægten (kinesisk dværghamstere), men man mener nu at den tilhører sin egen slægt, Tscherskia. Den er opdaget i år 1899, og har sin udbredelse i Kina og Korea. Den beskrives som værende 25-34 cm og have en lang rotte lignende hale.
 

Gansu hamster (Cansumys canus)

Denne art er opdaget i år 1928 og har sin udbredelse i Kina. I modsætning til de øvrige arter, er denne hamster klatrende og trælevende, og den bor oftest i store løvskove i bjergrige omgivelser.

Den betragtes som værende meget sjælden, og kun fire indfangede eksemplarer kendes - alle fra museer.