Ekstraordinær generalforsamling 2021

Tilstede: Mette, Therese, Kenneth, Sara, Jessie, Catarina, Jacob & Johannes, Rikke, Cecilie, Jonas, Lenette, Claudia, Patricia, Maria.

1. Valg af dirigent og referent
Valg af dirigent: Patricia.
Valg af referent: Catarina.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er udsendt rettidigt og godkendt.

3. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
Formand frem til 2022:
Lenette opstiller til posten. Lenette vælges ind.

Kasserer frem til 2023:
Jessie opstiller til posten. Jessie vælges ind.

1-2 bestyrelsesmedlemmer frem til 2023:
Therese, Catarina og Linda ønsker at opstille. Der stemmes blandt mødets deltagere, og Therese og Catarina vælges ind.

Suppleant frem til 2022:
Marianne og Linda opstiller. Begge vælges ind.

Revisor frem til 2022:
Jonas opstiller til posten. Jonas vælges ind.

Revisor suppleant frem til 2022:
Ingen opstillede.

Eventuelt
Intet nyt under eventuelt.