Ændring af reglement for champion-titler

Standard

Som et led i de nye fremtidsplaner for foreningens udstillinger, har dommerstyrelsen har besluttet at ændre reglementet omkring champion-titler i standard klassen, således at titlen i fremtiden vil kunne opnåes på 2 måder:
- Bedømmelse på 94 point eller derover
- Opnåelse af 3 certifikater

Ved bedømmelser på 91-93 point vil der fremover blive uddelt et cert-papir, udfyldt af dommeren, som bevis på det opnåede cert. Det 3. cert udløser retten til champ-titlen og vil blive præmieret med champion pokal som hidtil, og giver også retten til at få påført titlen på hamsterens stamtavle (kræver en stambogsændring og koster 5,-). Alle certer gemmes elektronisk, så de skal ikke indsendes - dog er det ikke muligt at få erstatte en mistet cert.

Titlen for standard champions vil fremover være: CH

Børne- og kæledyr

I samme omgang lukker vi også op for champion-titler i børne- og kæledyrs klasserne, hvilket har været et ønske i længere tid for mange. Her vil titlen kunne opnåes efter lignende principper:
- Opnåelse af 3 certifikater

Certerne uddeles her ved hver opnået A bedømmelse, og vil ligesom i standard klassen give ret til at få påført titlen på hamsterens stamtavle. Præmiering bliver en børne- og kæledyrs champion pokal.

Titlen for kæledyr champions bliver: KCH
Titlen for børnedyr champions bliver: BCH

Certer optjent i én klasse, tæller ikke med i de øvrige.

De nye tiltag vil være gældende fra 1. april 2015